Giftige stof in kleding


Tot op heden is Greenpeace al enkele jaren bezig met onderzoek naar giftige stof in kleding. Uit dit onderzoek is gebleken dat verschillende grote kleding distributeurs producten verkopen waarin chemicaliën zitten verwerkt. Deze stoffen kunnen storend zijn voor je lichamelijke hormoonhuishouding. De EU stelt bepaalde normen omtrent het gehalte van deze stoffen, waaraan de aanbieders moeten voldoen. Dit is puur bedoeld om eventuele ziekten te voorkomen. In het onderzoek van Greenpeace wordt er gelet op de aanwezigheid van nonyfenolethoxylaten (NFE’s), weekmakers en amines in azokleurstoffen. Weekmakers zijn ervoor bedoeld een kledingstuk zacht en minder breekbaak te maken. Azokleurstoffen worden gebruikt om kleding te kleuren. Deze hebben op zichzelf geen schadelijke werkingen, maar zodra ze gesplitst worden in amines kan het een kanker verwekkende werking hebben. De NFE’s kunnen hormoon verstorend werken.

Onderzoek resultaten


Greenpeace onderzocht 141 kledingstukken van de grootste merknamen. Hieruit kwam naar voren dat 89 kledingstukken zijn geproduceerd met NFE’s. De norm die de EU stelt om kleding safe te houden voor de consument is dat er maximaal 1000 parts per million (PPM) van deze stof, in kleding mag worden verwerkt. In het overgrote deel van de gevallen is er dus geen sprake van risico op ziekte of hormoonverstoring. Toch is uit dit onderzoek gebleken dat er in 12 van de 141 onderzochte producten het maximum wel werd overschreden. In twee van die gevallen werden ook amines gedetecteerd. Deze vielen gelukkig wel onder de gehanteerde norm van de EU. (30 PPM). In 31 kledingstukken werden weekmakers aangetroffen, waarvan 4 kledingstukken een te hoog percentage bevatte. De EU schrijft voor dat het gehalte hiervan niet meer mag zijn dan 1000 PPM. Hoogleraar Toxicologie Gerard Mulder zegt dat er niet direct bewijs is dat deze stoffen, verwerkt in het ontwikkelings proces, erg schadelijk zijn. "Aromatische animes kunnen kankerverwekkend zijn, maar dat is alleen getest op proefdieren en bij zeer hoge concentraties."

Aanbieder MyMenFashion


Greenpeace houdt dit onderzoek ieder jaar bij om de veranderingen vast te kunnen stellen. Wij van MyMenFashion zijn ons van deze feiten bewust en volgen het onderzoek op de voet. Wij doen altijd eerst onderzoek naar de fabrikant, voordat wij een deal sluiten met de desbetreffende persoon. Voordat wij onze high fashion mannenmode aanbieden willen wij erop toezien dat deze producten worden geproduceerd in een gewaarborgde omgeving. Wij controleren onze leveranciers op de boven genoemde cijfers en houden ons hier strikt aan.